Wersje językowe
Regulamin

REGULAMIN KONTA W SKLEPIE INTERNETOWYM SHOP.HUUGY.COM

§ 1. Definicje

 1. Konto – nieodpłatna funkcjonalność Sklepu internetowego (usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę) pozwalająca Użytkownikowi na założenie indywidualnego konta w Sklepie internetowym.
 2. Sklep internetowy – narzędzie dostępne pod adresem internetowym https://sklep.4elementi.pl/. Narzędzie to umożliwia nabywanie towarów od Usługodawcy.
 3. Usługodawca– BENDEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Nadrzeczna 22, 16-010 Wasilków, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem   0000322978, NIP 9661983317, adres mailowy: be@huugy.com, nr tel.: +48600380810
 4. Użytkownik – klient Sklepu internetowego.

 

§ 2.  Konto w Sklepie internetowym

 1. Użytkownik może założyć w Sklepie internetowym Konto.
 2. Założenie i korzystanie z Konta użytkownika jest nieodpłatne i dobrowolne.
 3.  Konto pozwala Użytkownikowi na skorzystanie z dodatkowych funkcji w Sklepie internetowym, takich jak sprawdzanie statusu zamówienia, przeglądanie historii zamówień, edycję danych Użytkownika w Koncie.
 4. Konto zakłada się przez wypełnienie właściwego formularza rejestracyjnego w Sklepie internetowym.
 5. Aby korzystać z Konta Użytkownika należy posiadać urządzenie (np. komputer, tablet, telefon komórkowy) z dostępem do sieci Internet i aktywną przeglądarką internetową, a także aktywny adres e-mail.
 6. W momencie rejestracji (założenia Konta Użytkownika) zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą umowa o prowadzenie Konta w Sklepie internetowym na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 7. Umowa o prowadzenie Konta w Sklepie internetowym zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 8. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z Konta, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W tym celu Użytkownik powinien wysłać do Usługodawcy, na adres email:  be@huugy.com, swoją rezygnację. Rezygnacja będzie skutkować niezwłocznym usunięciem Konta użytkownika oraz rozwiązaniem umowy w tym zakresie.

 

§ 3. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Konta należy zgłaszać Usługodawcy na adres email: be@huugy.com
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

 

§ 4. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca – BENDEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Nadrzeczna 22, 16-010 Wasilków.
 2. Dane osobowe Użytkowników są zbierane i przetwarzane przez Usługodawcę w celu realizacji zawartej z Użytkownikiem umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta w Sklepie internetowym.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownik ma prawo do:
  • dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO);
  • sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO);
  • żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1, z uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 4. przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO;
 5. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku, jeśli przy przetwarzaniu danych osobowych Użytkownika Administrator danych osobowych naruszy przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 6. Jeśli Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie zgody, Użytkownikowi przysługuje prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na ważność przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. Dodatkowo Administrator danych osobowych  informuje, że z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika, Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych przez Administratora danych osobowych jest:
  • niezbędność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
  • uzasadniony interes prawny Administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 8. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych oraz ich ochrony zostały zawarte w Polityce prywatności dostępnej na stronie https://shop.huugy.com/pl/i/Polityka-prywatnosci/11

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn w postaci konieczności zmiany regulaminu spowodowanej:
  • zmianą przepisów prawa mającą wpływ na świadczenie przez Usługodawcę usługi prowadzenia Konta – w zakresie niezbędnym do dostosowania regulaminu do tej zmiany,
  • modernizacją Konta, polegającą na zmianie jego funkcjonalności – w zakresie niezbędnym do dostosowania regulaminu do tej zmiany.
 2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Użytkownika przypisany do jego Konta co najmniej na 14 dni przed planowanym wprowadzeniem zmian w życie.
 3. Użytkownik, który nie zgadza się na proponowane zmiany, ma prawo zrezygnować z Konta, wysyłając informację w tym zakresie na adres e-mail Usługodawcy:  be@huugy.com Umowa o świadczenie usługi prowadzenia Konta rozwiązuje się w dowolnym wybranym przez Użytkownika momencie, nie później jednak, niż z chwilą wejścia w życie nieakceptowanych przez niego zmian regulaminu.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl